Hĺbkové gravírovanie do kovu

 V strojárstve je jedným z vrcholov odvetvia výroba nástrojov, predovšetkým vstrekovacích foriem na výrobu plastových výrobkov. Často je pritom potrebné označovanie jednak typovým názvom a číslom ako aj inými znakovými či obrazovými motívmi, napríklad logom výrobcu. Pomocou laserovej technológie možno hĺbkovým laserovým gravírovaním opracovávať časti foriem bežne do hĺbky 0,2 až 0,5 mm a v prípade špeciálnych požiadaviek aj hlbšie.
Hĺbkové gravírovanie sa dosahuje mnohonásobne opakovanou eróziou povrchu skoncentrovaným laserovým lúčom. Cena sa stanovuje individuálne pre každú objednávku.
 • Vysoká rozlišovacia schopnosť (až 1250 DPI)
 • Možnosť opracovávania už finálne tepelne opracovaných materiálov (nezáleží na tvrdosti)
 • Cenová výhodnosť opracovávania uhlíkových vyiskrovacích elektród
 • Maximálne rozmery obrobku až 250 x 400 x 200 mm
 • Maximálna hmotnosť obrobku až 20 kg
 • Detail - oceľ
 • Oceľová forma
 • Oceľová forma
 • Grafitová elektróda
 • Reliéf v plastovom výlisku
 • Reliéf v plastovom výlisku
    

Čeľuste do plombovacích klieští

 Jednou z najbežnejších aplikácií hĺbkového laserového gravírovania je výroba lisovacích čeľustí do ručných plombovacích klieští určených pre bežné olovené alebo plastové plomby. Cena sa stanovuje individuálne na základe dohody a zložitosti motívu.
 • Vysoká rozlišovacia schopnosť (až 1250 DPI)
 • Obtiažna falšovateľnosť
 • Dlhodobá trvácnosť
 • Detail čeľustí plombovacích klieští
    

Značenie stupníc

 Laserovým popisom možno trvale vytvoriť stupnice rozličných meradiel, nóniusov, uhlových stupníc. Je možné tiež označovať chemické sklo, či už nejakou stupnicou, alebo nezmývateľným evidenčným označením.
 Elegantne a veľmi jemne možno popisovať príruby optických komponentov (objektívy, okuláry, súčasti zbraní a pod).
 • Vysoká rozlišovacia schopnosť (až 1250 DPI)
 • Brilantný a dobre čitateľný popis
 • Výnimočný kontrast zvlášť na optických komponentoch zhotovených z čierno eloxovanej AL zliatiny
 • Stupnica s nóniusom pre obrábací stroj
 • Príruba objektívu
 • Stupnica do chemického skla
    

Gravírovanie ocele čiernym kalením

 Tento spôsob gravírovania ocel spočíva v prekalení povrchu oceľového alebo antikorového bloku v mieste gravíru laserovým lúčom s veľmi vysokým výkonom. Nespornou výhodou tejto technológie je skutočnosť, že výsledný obraz v obrábanom materiáli je tmavý, veľmi odolný a oteruvzdorný. Oteruvzdornosť sa dá viac zvýšiť kombináciou mierne hĺbkového gravírovania (do hĺbky cca 0,05 až 0,1 mm) a následného prekalenia dna takto vzniknutých priehlbín.
 • Vysoká rozlišovacia schopnosť
 • Extrémna odolnosť voči oteru a mechanickému poškodeniu
 • Určené pre obrobky väčšej hrúbky, pri ktorých je zaručená tvarová stálosť i pri zvýšenom tepelnom zaťažení
 • Detail - gravírovanie antikoru kalením
    

Anitikorové nástenné tabule

 Ponúkame vyhotovenie nástenných tabuľ z 1,5 až 2 mm hrubého vysokolešteného alebo brúseného antikorového plechu. Tabuľa môže obsahovať grafické motívy buď s čistým textom alebo jeho kombináciou s viacerými obrazovými objektami. Pre montáž tabúľ na stenu dodávame na požiadaneie okrasné montážne sady obsahujúce skrutky, pohľadové špeciálne podložky a krytky.
 • Vysoká rozlišovacia schopnosť (až 1250 DPI)
 • Maximálny rozmer tabule až 200 x 300 mm
 • Jednotlivý obrazový objekt v rozmere až do 100 x 100 mm
 • Elegantné montážne príslušenstvo
 • Antikorová tabuľa 300 x 200 mm
 • Montážna sada
 • Skrutka - detail
    

Gravírovanie fotografií

 Na základe dodanej fotografie možno laserovou technológiou vytvoriť či už miniatúrny gravír do rôznych kovových predmetov (prívesky, medailóny, šperky z bežných alebo drahých kovov) alebo zvolenú fotografiu preniesť na povrch sklenených pohárov, fliaš, sklenených, kamenných alebo drevených doštičiek, plakiet, plastových fólií a pod. Cieľové predmety môžu byť tak rovinného ako aj rotačného tvaru.  Pre dobrý výsledok je veľmi dôležitá kvalitná obrazová predloha. Najlepšie výsledky sa dosahujú z čiernobielych kontrastných portrétových fotografií. Nevhodnou predlohou sú malé farebné, prípadne skupinové fotografie, ktoré musia prejsť náročnejšou grafickou úpravou. Cena takéhoto gravírovania sa stanoví na základe dohody.
 • Vysoká rozlišovacia schopnosť (až 1250 DPI)
 • Prekvapivý darček pre blízkeho
 • Verná reprodukcia dodanej predlohy na povrchu predmetu
 • Možnosť dodatočných grafických úprav pred finálnym gravírovaním
 • Portrét do eloxovaného AL plechu
 • Portrét do antikorového plechu
 • Portrét do zlatého prívesku
 • Fotka do antikorovej fľašky
 • Portrét do sklenenej tabuľky
 • Portrét do švédskej žuly
    

Výrezávanie jemných masiek na striekanie farbou

 Táto technika je vhodná predovšetkým na zhotovovanie striekacích šablón malých rozmerov pre účely označovania obalov, inventára, strojov a pod.
 • Vysoká rozlišovacia schopnosť
 • Opakovateľná použiteľnosť
 • Použitie kvalitných plastových materiálov
 • Plastová šablóna na striekanie farbou
    

Tvarové izolačné podložky pre elektrotechnický priemysel

 Veľmi vhodné pre malé série rozličných tvarových podložiek, ale aj okrúhlych izolačných podložiek pod bežné rozmery skrutiek. Ako materiál sa používa polyamid hrúbky 125 až 250 μm alebo polyimid KAPTON hrúbky 75 a 125 μm. K daným materiálom sú k dispozícii technické údaje o ich elektrických parametroch.
 • Možnosť výrezu ľubovoľného tvaru
 • Výroba z nášho i dodaného materiálu
 • Výroba aj kusových objednávok
 • Izolačné plastové podložky
    

Gumové štočky pre pečiatky

 Aplikovaním laserového lúča vyhotovíme gumené štočky pre pečiatky či už bežné drevené alebo zabudovateľné do razítkovacieho strojčeka. Motív otlačku môže obsahovať nielen text, ale i grafické motívy.
 • Dlhodobá použiteľnosť
 • Pužitie kvalitných materiálov
 • Obtiažna falšovateľnosť
 • Gumené štočky do pečiatok
    

Gumové, plastové a papierové tesnenia

 Presné gumové, plastové, alebo papierové tesnenia požadovaného (i atypického tvaru) z plátovej kaučukovej alebo silikónovej gumy, kartónového papiera, plastovej fólie, alebo klingeritu si nájdu uplatnenie v aplikáciách, kde nemožno použiť typizované tesnenia a výroba tvarového vysekávacieho nástroja by bola ekonomicky neefektívna.
 • Možnosť výrezu ľubovoľného tvaru
 • Výroba z nášho i dodaného materiálu
 • Výroba aj kusových objednávok
 • Gumové tesnenia